Start  •  Medlemmar  •  Medlemsinfo  •  Sponsorer  •  Annonser  •  Tävlingar  •  Banrekord  •  Länkar  •  Klubben  •  Styrelse

 


Sista betalningsdag för medlemsavgifter är den 31 januari 2017.
Huvudmedlem 750 kr
Familjemedlem 200 kr
Stödjande medlem 200 kr

Träningskort för medlem 300 kr.

Träning för icke medlemmar med licensierad hund 100 kr.
Träning för icke medlemmar 80 kr, prova på gratis.

Träningsansvarig:
Malin Widen

Ansökan om medlemskap i VHS skickas till sekreteraren, epostadress finns under Styrelsen.

Medlemsavgifterna sätts in på Bg: 308-7293


Licensavgifter till SHCF ska vara betalda senast 31 mars 2017 på Bg: 313-1588

Tränarlicens 600 kr.
Hundlicens 200 kr, fri licens från det år hunden fyller 6 år samt gratis första året hunden tar licens.


Registrator/licensböcker: Åsa Åkerdahl Eriksson
Ann-Sofi Osson

 
Ni som vill ha prispengar skicka ett e-mail innehållande:
Personnummer, namn, adress,
kontonummer och hundnamn till
widen.kjellin@telia.com
Utbetalning sker omkring den sista varje månad
Priser på klubbkläder

Piké      339:-
Hood    365:-
Jacka   624:-
Väst     499:-

150:-
tillkommer per plagg för tryck

Kontakta Mikael Holmisto för mer info och beställning
 

 

 

 

  Till er som vill köra trial eller licenslopp
kontakta först någon av våra domare

Tom 070-7793536
Krister  070-5525259
Mikael 070-2689631
 

Rutiner vid träning

Före Träning:

Träningsgruppen fördelar arbetsuppgifterna som innefattar:

Låsa upp grindarna till banan Kontrollera om banan måste sladdas och vattnas
Ta emot anmälan – ta betalt(ingen skall själv skriva i träningslistan)
Harkörare – Provkör haren innan träning
Startburar – Kontrollerar funktionen och sopar ur burarna Tidtagning och speaker – Tag med träningslistor till tornet och koppla in högtalarna
Sätta på kaffe och plocka fram fikabröd
Finns ej någon att tillgå i kiosken under träningen skall fika och pengar plockas undan   För att komma igång med träningen eftersom alla vill träna sina hundar så hjälps vi alla åt – även om man kanske inte ingår i träningsgruppen

Efter träning:

Ta ned förstärkare och mick till klubbhuset
Lås tornet och stäng luckorna Lås grindarna
Ta in harmaskinen och andra redskap
Städa av köket
Ta ut soporna
Sopa av golvet
Redovisa kiosk- och träningspengar på avsedd blankett och sätt in pengarna på BG:
308-7293
Se till att toaletten på utsidan är låst.
 


  © 2017 VHS