Start  •  Medlemmar  •  Medlemsinfo  •  Sponsorer  •  Annonser  •  Tävlingar  •  Banrekord  •  Länkar  •  Klubben  •  Styrelse

 


Sista betalningsdag för medlemsavgifter är den 31 januari 2019.
Huvudmedlem 750 kr
Familjemedlem 250 kr
Support 250 kr

Träningskort för medlem 400 kr.

Träning 80 kr per hund, prova på gratis (högst 5 gånger).

Träningsansvarig:
Malin Widen

Ansökan om medlemskap i VHS skickas till sekreteraren, epostadress finns under Styrelsen.

Medlemsavgifterna sätts in på Bg: 308-7293


Licensavgifter till SHCF tas bort från och med 2018 efter ett beslut på kongressen. De som redan har betalat, kontakta SHCF:s kassör på kassorshcf@gmail.com för en återbetalning.
Registrator/licensböcker: Åsa Åkerdahl Eriksson
Ann-Sofi Osson

 
Ni som vill ha prispengar skicka ett e-mail innehållande:
Personnummer, namn, adress,
kontonummer och hundnamn till
widen.kjellin@telia.com
Utbetalning sker omkring den sista varje månad
Klubbkläder


Vid intresse av klubbkläder, kontakta styrelsen.

 

 

 

 

  Till er som vill köra trial eller licenslopp
kontakta först vår domare

Tom 070-7793536
 

Rutiner vid träning

Före Träning:

Träningsgruppen fördelar arbetsuppgifterna som innefattar:

Låsa upp grindarna till banan Kontrollera om banan måste sladdas och vattnas
Ta emot anmälan – ta betalt(ingen skall själv skriva i träningslistan)
Harkörare – Provkör haren innan träning
Startburar – Kontrollerar funktionen och sopar ur burarna Tidtagning och speaker – Tag med träningslistor till tornet och koppla in högtalarna
Sätta på kaffe och plocka fram fikabröd
Finns ej någon att tillgå i kiosken under träningen skall fika och pengar plockas undan   För att komma igång med träningen eftersom alla vill träna sina hundar så hjälps vi alla åt – även om man kanske inte ingår i träningsgruppen

Efter träning:

Ta ned förstärkare och mick till klubbhuset
Lås tornet och stäng luckorna Lås grindarna
Ta in harmaskinen och andra redskap
Städa av köket
Ta ut soporna
Sopa av golvet
Redovisa kiosk- och träningspengar på avsedd blankett och sätt in pengarna på BG:
308-7293
Se till att toaletten på utsidan är låst.
 


  © 2019 VHS